Elfvabjer

Elfvabjer är ett ekologiskt lantbruk som är KRAV-certifierat. Fjällnära kor, gutefår och ölandsgäss betar de örtrika betesmarkerna. Bland kullerstenarna och på gödselstacken sprätter åsbohöns och i trädgården äter de svenska myskankorna sniglar.

Du kan boka en låda med oxkött eller lammkött, som du hämtar på gården under hösten. Köttet är då styckat enligt önskemål, oxköttet vakuumpackat och etiketterat, lammköttet ligger uppstyckat i en låda. En lammlåda väger ca 15-20 kg med ben och oxköttslådan väger ca 35-40 kg, benfritt.

För att boka eller få svar på dina frågor, ring Jonas 0727-44 62 66 eller mejla Helena på helena @ lonshult.se.

Var med oss i vardagen via Elfvabjer på Facebook

Adressen till Elfvabjer är Helena Ullmark och Jonas Ivarson, Elfvabjer Komstad 1617, 272 96 Gärsnäs.