Om oss

Helena Ullmark och Jonas Ivarson heter vi som sköter om djuren, odlar markerna och bor på Elfvabjer. Ekologiskt, långsiktigt hållbart och med största möjliga hänsyn till naturen är självklart för oss. Vår strävan är att djuren ska ha det så bra som det bara är möjligt.

Vi är båda utbildade till agronomer och är hela tiden nyfikna på att lära oss mer om djurens beteende, hur vilda djur och växter ska trivas bättre och hur jorden blir mer levande och bördig.

Kulturarv är ett starkt intresse för oss båda. Byggnadsvård med kalkbruk, linolja och lerklining är material vi restaurerar gårdens byggnader med. Lantraser, som anpassats till platsens resurser under lång tid, är ett annat kulturarv vi bevarar. Landskapet är ytterligare ett kulturarv vi är med och bibehåller och utvecklar genom att bruka jorden, beta med olika djurslag och slå med lie.