Om gården

Gården är på 21 hektar (210 000 kvm). Gården ligger i Simrishamns kommun, vår markgräns är också gräns mot Tomelilla kommun. Genom gården rinner Komstadån som uppströms heter Listarumsån och Sillavadsån, nedströms heter den Tommarpsån och rinner ut i Tobisvik, strax norr om Simrishamn.

Maderna, ängarna längs ån, utgör nästan 2 hektar som översvämmas helt under vinterhalvåret. Betesmarker ungefär 2 hektar. Gårdsplan och vägar är ungefär ett hektar. Resterande 16 hektar är åker. Jordarten är kalkrik lerjord på kalksten och skiffer.

På gården finns fjällnära kor, gutefår, Ölandsgäss, Åsbohöns och svensk myskanka. Här finns också två shetlandsponnyer och två katter, Myskowitz och Myrra.